โครงการ IGCE เพื่อสังคม: โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ

Date : 22/02/2021 For sustainable development together with society, we, IGCE emphasize the importance of fulfilling our social responsibility and achieving our corporate vision while building up trusting relationships with our stake holders, and we call this “IGCE’s CSR activities”. The activities are intended to realize our corporate vision

โครงการ IGCE เพื่อสังคม: โรงเรียนบ้านขุนศรี

Date : 11/06/2019 เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนร่วมกับสังคม อีซูซุได้เปิดตัวโครงการ IGCEเพื่อสังคม ซึ่งทางอีซูซุเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมของ IGCE นั้น เราให้ความสำคัญกับการศึกษา ความยั่งยืน

อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต: โรงเรียนบ้านเนินกรวด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Date : 11/06/2019 แบรนด์ อีซูซุ ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ อีซูซุ ในหลายพื้นที่ คุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐานความสะอาด และยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนนั้น น้ำได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ และในบางโรงเรียนไม่มีน้ำเพียงพอการใช้งาน

อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต: โรงเรียนบ้านเนินมะค่า จังหวัดอุทัยธานี

Date : 11/06/2019 แบรนด์ อีซูซุ ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ อีซูซุ ในหลายพื้นที่ คุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐานความสะอาด และยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนนั้น น้ำได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ และในบางโรงเรียนไม่มีน้ำเพียงพอการใช้งาน

อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต: โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชศรีมา

Date : 11/06/2019 แบรนด์ อีซูซุ ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ อีซูซุ ในหลายพื้นที่ คุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐานความสะอาด และยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนนั้น น้ำได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ และในบางโรงเรียนไม่มีน้ำเพียงพอการใช้งาน

อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต: โรงเรียนบ้านแม่ตา จังหวัดลำปาง

Date : 22/04/2016 แบรนด์ อีซูซุ ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ อีซูซุ ในหลายพื้นที่ คุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐานความสะอาด และยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนนั้น น้ำได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ และในบางโรงเรียนไม่มีน้ำเพียงพอการใช้งาน