โครงการ IGCE เพื่อสังคม: โรงเรียนบ้านขุนศรี

Date : 11/06/2019 เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนร่วมกับสังคม อีซูซุได้เปิดตัวโครงการ IGCEเพื่อสังคม ซึ่งทางอีซูซุเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและบรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมของ IGCE นั้น เราให้ความสำคัญกับการศึกษา ความยั่งยืน

อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต: โรงเรียนบ้านเนินกรวด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Date : 11/06/2019 แบรนด์ อีซูซุ ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ อีซูซุ ในหลายพื้นที่ คุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐานความสะอาด และยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนนั้น น้ำได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ และในบางโรงเรียนไม่มีน้ำเพียงพอการใช้งาน

อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต: โรงเรียนบ้านเนินมะค่า จังหวัดอุทัยธานี

Date : 11/06/2019 แบรนด์ อีซูซุ ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ อีซูซุ ในหลายพื้นที่ คุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐานความสะอาด และยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนนั้น น้ำได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ และในบางโรงเรียนไม่มีน้ำเพียงพอการใช้งาน

อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต: โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชศรีมา

Date : 11/06/2019 แบรนด์ อีซูซุ ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ อีซูซุ ในหลายพื้นที่ คุณภาพของน้ำไม่ได้มาตรฐานความสะอาด และยิ่งในหลายพื้นที่ที่มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมแห่งชุมชนนั้น น้ำได้รับการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นพิษ และในบางโรงเรียนไม่มีน้ำเพียงพอการใช้งาน